หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.donkwang.go.th/hom... https://www.donkwang.go.th/org... 1. หน้าหลัก
2. ข้อมูลหน่วยงาน  
3. โครงสร้าง
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.donkwang.go.th/hom... https://www.donkwang.go.th/boa... https://www.donkwang.go.th/sta... 1. หน้าหลัก  
2.บุคลากร
3.ผู้บริหาร
4.หัวหน้าส่วนราชการ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.donkwang.go.th/hom... https://www.donkwang.go.th/pro... https://www.donkwang.go.th/pro... 1. หน้าหลัก
2.ข้อมูลหน่วยงาน  
3.อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.donkwang.go.th/pro... https://www.donkwang.go.th/pro... https://www.donkwang.go.th/dnm... https://www.donkwang.go.th/dnm... https://www.donkwang.go.th/dnm... 1. แผน  
2. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.donkwang.go.th/hom... https://www.donkwang.go.th/con... ข้อมูลหน่วยงาน  ติดต่อ
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.donkwang.go.th/hom... https://www.donkwang.go.th/law... https://www.donkwang.go.th/law... 1. หน้าหลัก
2. ระเบียบ
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
4. พรบ./พรก.
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.donkwang.go.th/hom... https://www.donkwang.go.th/new... https://www.donkwang.go.th/new... 1. ข่าวสาร  
2. ข่าวสารประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.donkwang.go.th/hom... https://www.donkwang.go.th/web... 1. หน้าหลัก ด้านล่าง (สนทนา ในตำบล)  
หรือ
1. หน้าหลัก
2. บริการประชาชน  
3. กระดานสนทนา
o9 Social Network https://www.donkwang.go.th/hom... https://www.facebook.com/peopl... 1. หน้าหลัก
2. มุมบนขวามือ และ ด้านล่างซ้ายมือ
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.donkwang.go.th/hom... https://www.donkwang.go.th/pro... https://www.donkwang.go.th/pro... 1. หน้าหลัก
2.ประกาศ
3.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
  (1)     2      3      4      5