หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
   
 
 
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง ประจำปี 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง ดำเนินโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดุงานเเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน สู่การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง พนักงาน ลูกจ้าง อบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจ เกิดการตระหนักถึงการบริหารจัดการธรรมาภิบาลในท้องถิ่น อบรมความสำคัญของการดำเนินงานด้านการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดการตระหนักถึงการให้ความสำคัญในการส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.พ. 2562 เวลา 14.25 น. โดย คุณ จีระนันท์ พรพิชัยวงษ์

ผู้เข้าชม 68 ท่าน

 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 0-5650-3145
จำนวนผู้เข้าชม 2,200,432 เริ่มนับ 21 ก.ค. 2553