หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
   
 
 
 
 
 
 
โครงการโภชนาการดีเพื่อส่งเสริมเด็กร่าเริงแข็งแรงพัฒนาการสมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตางู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหนองตางู ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง ดำเนินโครงการโภชนาการดีเพื่อส่งเสริมเด็กร่าเริงแข็งแรงพัฒนาการสมวัย ประจำปี 2562 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริมการจัดประสบการณ์และการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การได้ชิม และการสัมผัส และเพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยดูแลรักษาสุขภาพอนามัย และมีความรู้เรื่องโภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ส.ค. 2562 เวลา 13.29 น. โดย คุณ จีระนันท์ พรพิชัยวงษ์

ผู้เข้าชม 7 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 0-5650-3145
จำนวนผู้เข้าชม 2,200,402 เริ่มนับ 21 ก.ค. 2553