หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำเดือน ก.ค. 63 [ 3 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำเดือน มิ.ย.63 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำเดือน พ.ค. 63 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณปี 2563 รอบระยะเวลา 6 เดือนแรก [ 1 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำเดือน เม.ย. 63 [ 4 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำเดือน ม.ค. 63 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำเดือน ธ.ค. 62 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำเดือน ก.พ. 63 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำเดือน มี.ค. 63 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำเดือน พ.ย. 62 [ 4 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
  (1)     2