หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศ ขยายเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 24 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
[ 19 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศ-การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
ประกาศ แก้ไขบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศ-การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
  (1)     2      3      4