หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ-การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3/2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศ รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 1 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ-การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2/2563 [ 11 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศมาตรการเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)     2      3