หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อมูลสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1 [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
รายงานสรุปผลการให้บริการประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 115  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 25 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ประจำปี 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 69  
 
รายงานสถิติการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
สรุปปัญหาความต้องการการฝึกอบรมในโครงการหลักสูตรต่าง ๆ ของบุคากรองค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง [ 30 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 47  
 
สำรวจความต้องการการฝึกอบรมในโครงการหลักสูตรต่าง ๆ ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลดอนขวาง ประจำปี 2563 [ 25 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น [ 16 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)